<= Επιστροφή στις δραστηριότητες

Ποια λέξη δε ταιριάζει με τις υπόλοιπες??