Βρες τις κρητικές ονομασίες γνωστών ζώων

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

1        2        
            
    3          
            
  4            
            
            
  5        6      
            
            
            
     7