<= Επιστροφή στις δραστηριότητες

Ταίριαξε τις λέξεις

Ταίριαξε τις λέξεις απο δεξιά με τις λέξεις απο αριστερά.
σάχνω
φιλιότσα
κοπέλι
πέμπω
φαμεγιουράκι